ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Resident กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน

อัพเดทล่าสุดเมื่อ: 30 ม.ค. 2563,02:41 น.
วันที่ แพทย์เวร ER & CCU แพทย์เวร กฟภ. วอร์ดซ้าย วอร์ดขวา & CONSULT
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563