#
 
 WELCOME TO THE INTERNAL MEDICINE MAHARAT NAKHON RATCHASIMA HOSPITAL 
ตารางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ Staff เวร ER เดือน พฤษภาคม 2562
อัพเดทล่าสุดเมื่อ: 8 พฤษภาคม 2562,03:45 น. 

ตารางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  Staff เวร ER  เดือน พฤษภาคม 2562

 วันที่

Staff เวร ER

08.00 - 16.00 น.

16.00-24.00น.

1 พค.62

 

พ.ดารารัตน์

2 พค.62

 

พ.วัชรินทร์

3 พค.62

 

พ.ศุภกร

4 พค.62

พ.ครองกมล

พ.ศรัณย์

5 พค.62

พ.สุจี

พ.ถิรชาติ

6 พค.62

พ.วัทธิกร

พ.วิลาวัณย์

7 พค.62

 

พ.กิตติพงศ์

8 พค.62

 

พ.สุจิณา

9 พค.62

พ.อนุตตรี

พ.ศุภกร

10 พค.62

 

พ.ปิติ

11 พค.62

พ.วสุนนท์

พ.สิวะยศ

12 พค.62

พ.อุดมศักดิ์

พ.สุภาภรณ์

13 พค.62

 

พ.จิราวดี

14 พค.62

 

พ.คณิน

15 พค.62

 

พ.วิลาวัณย์

16 พค.62

 

พ.ณัฐวรรธน์

17 พค.62

 

พ.สุภาภรณ์

18 พค.62

พ.นพนันท์

พ.ศิริชัย

19 พค.62

พ.ณัฐวรรธน์

พ.รัฐกานต์

20 พค.62

พ.คณิน

พ.จิราวดี

21 พค.62

 

พ.ศิริชัย

22 พค.62

 

พ.นพนันท์

23 พค.62

 

พ.อุดมศักดิ์

24 พค.62

 

พ.สิวะยศ

25 พค.62

พ.ปิติ

พ.สุจิณา

26 พค.62

พ.กิตติพงศ์

พ.วิศัลย์

27 พค.62

 

พ.วสุนนท์

28 พค.62

 

พ.วิศัลย์

29 พค.62

 

พ.สุจี

30 พค.62

 

พ.รัฐกานต์

31 พค.62

 

พ.วัทธิกร

 

ขึ้นบน
 ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์เดือนพฤษภาคม 2563 
ดูทั้งหมด  
© ใช้กับบราวเซอร์ IE7+, FireFox ,Chome 
INTERNAL MEDICINE MAHARAT NAKHON RATCHASIMA HOSPITAL

ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-235870 แฟกซ์ 044-293044
 
ติดต่อทำเว็บไซด์ E-mail:ifelse05@gmail.com