#
 
 WELCOME TO THE INTERNAL MEDICINE MAHARAT NAKHON RATCHASIMA HOSPITAL 
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Resident กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน พฤษภาคม 2560
อัพเดทล่าสุดเมื่อ: 30 เมษายน 2560,13:25 น.  ทั้งหมดของเดือน/ วันนี้
วันที่ แพทย์เวร ER & CCU แพทย์เวร กฟภ. วอร์ดซ้าย วอร์ดขวา & CONSULT
จันทร์ที่ 1 พ.ค. 2560 รุ่งทิวา ณัฐพล/พิทยา จิรยุพา ประศมา/พิทยา
อังคารที่ 2 พ.ค. 2560 ณัฐินันท์ สุคนธา/วรัชกร ชาลิสา ปิยฉัตร
พุธที่ 3 พ.ค. 2560 ณัฐพล รุ่งทิวา/อัครวุฒิ ปภาดา ประศมา/พิทยา
พฤหัสบดีที่ 4 พ.ค. 2560 จิรยุพา ณัฐินันท์/พิชชาภรณ์ ปิยภรณ์ ชาลิสา/ณัฐธิดา
ศุกร์ที่ 5 พ.ค. 2560 ธีระพงศ์ ปิยฉัตร/สุภาวดี พิมพ์พิทย์ วรัชกร/พัชรพล
เสาร์ที่ 6 พ.ค. 2560 สุคนธา ชาลิสา/ธีรพันธุ์ ทิพาวรรณ จิรยุพา/วรพัฒน์
อาทิตย์ที่ 7 พ.ค. 2560 ณัฐินันท์ ธีระพงศ์/ณพร ประภัสสร ปิยฉัตร/จิรภัทร
จันทร์ที่ 8 พ.ค. 2560 ประศมา ณัฐพล/ประวิทย์ กรวิภา รุ่งทิวา/จิรวัฒน์
อังคารที่ 9 พ.ค. 2560 วรัชกร จิรยุพา/สวนา ณัฐธิดา ชาลิสา/สุภาวดี
พุธที่ 10 พ.ค. 2560 ปิยฉัตร สุคนธา/สันติชัย กีรภา ประศมา/พิมพ์พิทย์
พฤหัสบดีที่ 11 พ.ค. 2560 ณัฐินันท์ รุ่งทิวา/ปิยภรณ์ วรพัฒน์ ธีระพงศ์/ธีรพันธุ์
ศุกร์ที่ 12 พ.ค. 2560 จิรยุพา วรัชกร/ทิพาวรรณ ประวิทย์ ณัฐพล/กรวิภา
เสาร์ที่ 13 พ.ค. 2560 ประศมา ชาลิสา/จิรวัฒน์ พิชชาภรณ์ รุ่งทิวา/สวนา
อาทิตย์ที่ 14 พ.ค. 2560 ณัฐินันท์ ธีระพงศ์/รัตนากร วชิราภา ณัฐพล/พัชรกานต์
จันทร์ที่ 15 พ.ค. 2560 สุคนธา ปิยฉัตร/อัษฎางค์ กีรติ จิรยุพา/สุพรรษา
อังคารที่ 16 พ.ค. 2560 รุ่งทิวา ชาลิสา/ภานุพงศ์ กอบกาญจน์ วรัชกร/ทศพล
พุธที่ 17 พ.ค. 2560 ธีระพงศ์ ประศมา/วัทธิกร ลิขสิทธิ์ ณัฐพล/ชโลธร
พฤหัสบดีที่ 18 พ.ค. 2560 ชาลิสา สุคนธา/จิรภัทร ปภาดา ณัฐินันท์/อัครวุฒิ
ศุกร์ที่ 19 พ.ค. 2560 ปิยฉัตร ประศมา/ประภัสสร สุพรรษา วรัชกร/กีรติ
เสาร์ที่ 20 พ.ค. 2560 ธีระพงศ์ รุ่งทิวา/พิทยา ชโลธร สุคนธา/วัทธิกร
อาทิตย์ที่ 21 พ.ค. 2560 วรัชกร ณัฐินันท์/กอบกาญจน์ อัครวุฒิ จิรยุพา/อัษฎางค์
จันทร์ที่ 22 พ.ค. 2560 ประศมา ปิยฉัตร/ลิขสิทธิ์ พัชรกานต์ ณัฐพล/วชิราภา
อังคารที่ 23 พ.ค. 2560 ชาลิสา รุ่งทิวา/ทศพล พิทยา ธีระพงศ์/ภานุพงศ์
พุธที่ 24 พ.ค. 2560 ประศมา ณัฐินันท์/สุคนธา ปิยฉัตร ณัฐพล
พฤหัสบดีที่ 25 พ.ค. 2560 จิรยุพา วรัชกร/ชาลิสา ธีระพงศ์ รุ่งทิวา
ศุกร์ที่ 26 พ.ค. 2560 สุคนธา ณัฐพล/รัตนากร จิรภัทร ณัฐนันท์/ประภัสสร
เสาร์ที่ 27 พ.ค. 2560 รุ่งทิวา ปิยฉัตร/ลิขสิทธิ์ สุพรรษา ชาลิสา/กีรติ
อาทิตย์ที่ 28 พ.ค. 2560 ณัฐินันท์ จิรยุพา/ปภาดา ภานุพงศ์ วรัชกร/ทศพล
จันทร์ที่ 29 พ.ค. 2560 ณัฐพล ธีระพงศ์/ชโลธร กอบกาญจน์ สุคนธา/วัทธิกร
อังคารที่ 30 พ.ค. 2560 ปิยฉัตร จิรยุพา/วชิราภา อัษฎางค์ ประศมา/พัชรกานต์
พุธที่ 31 พ.ค. 2560 วรัชกร ธีระพงศ์/กีรติ รัตนากร สุคนธา/สุพรรษา
ขึ้นบน
 ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์เดือนกุมภาพันธ์ 2562 
ดูทั้งหมด  
© ใช้กับบราวเซอร์ IE7+, FireFox ,Chome 
INTERNAL MEDICINE MAHARAT NAKHON RATCHASIMA HOSPITAL

ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-235870 แฟกซ์ 044-293044
 
ติดต่อทำเว็บไซด์ E-mail:ifelse05@gmail.com