#
 
 WELCOME TO THE INTERNAL MEDICINE MAHARAT NAKHON RATCHASIMA HOSPITAL 
ตารางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ Staff เวร ER เดือน พฤษภาคม 2560
อัพเดทล่าสุดเมื่อ: 30 เมษายน 2560,13:24 น. 

 วันที่

Staff เวร ER

08.00 - 16.00 น.

16.00-24.00น.

1 พค.60

-

พ.กนกอร

2 พค.60

-

พ.กิตติพงศ์

3 พค.60

-

พ.ดารารัตน์

4 พค.60

-

พ.อนุชิต

5 พค.60

-

พ.วิลาวัณย์

6 พค.60

พ.ครองกมล

พ.สุจิณา

7 พค.60

พ.กิตติพงศ์

พ.ศุภกร

8 พค.60

-

พ.ขวัญฤทัย

9 พค.60

-

พ.ถิรชาติ

10 พค.60

พ.วทัญญู

พ.ปิติ

11 พค.60

-

พ.จุรี

12 พค.60

พ.วีรพันธ์

พ.อัษฎายุธ

13 พค.60

พ.ศรีสกุล

พ.กนกอร

14 พค.60

พ.คณิน

พ.ปิยภัทร

15 พค.60

-

พ.วีรพันธ์

16 พค.60

-

พ.อนุตตรี

17 พค.60

-

พ.ศรัณย์

18 พค.60

-

พ.วัชรินทร์

19 พค.60

-

พ.ครองกมล

20 พค.60

พ.จิราวดี

พ.รุ่งนภา

21 พค.60

พ.อธิคม

พ.วิลาวัณย์

22 พค.60

-

พ.อัษฎายุธ

23 พค.60

-

พ.ปิติ

24 พค.60

-

พ.ศรีสกุล

25 พค.60

-

พ.สุจิณา

26 พค.60

-

พ.ศุภกร

27 พค.60

พ.ศรัณย์

พ.อนุตตรี

28 พค.60

พ.ดารารัตน์

พ.ถิรชาติ

29 พค.60

-

พ.จิราวดี

30 พค.60

-

พ.ปิยภัทร

31 พค.60

-

พ.คณิน

 

ขึ้นบน
 ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์เดือนกุมภาพันธ์ 2562 
ดูทั้งหมด  
© ใช้กับบราวเซอร์ IE7+, FireFox ,Chome 
INTERNAL MEDICINE MAHARAT NAKHON RATCHASIMA HOSPITAL

ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-235870 แฟกซ์ 044-293044
 
ติดต่อทำเว็บไซด์ E-mail:ifelse05@gmail.com