#
 
 WELCOME TO THE INTERNAL MEDICINE MAHARAT NAKHON RATCHASIMA HOSPITAL 
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Resident กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน เมษายน 2560
อัพเดทล่าสุดเมื่อ: 31 มีนาคม 2560,09:28 น.  ทั้งหมดของเดือน/ วันนี้
วันที่ แพทย์เวร ER & CCU แพทย์เวร กฟภ. วอร์ดซ้าย วอร์ดขวา & CONSULT
เสาร์ที่ 1 เม.ย. 2560 สุคนธา ณัฐินันท์/กอบกาญจน์ สันติชัย วรัชกร/พิชชาภรณ์
อาทิตย์ที่ 2 เม.ย. 2560 จิรยุพา รุ่งทิวา/ณพร กรวิภา ปิยฉัตร/พิมพ์พิทย์
จันทร์ที่ 3 เม.ย. 2560 ประศมา ชาลิสา/สุพรรษา ทศพล ณัฐพล/กีรติ
อังคารที่ 4 เม.ย. 2560 ณัฐินันท์ วรัชกร/ปภาดา วชิราภา สุคนธา/รัตนากร
พุธที่ 5 เม.ย. 2560 รุ่งทิวา จิรยุพา/อัษฎางค์ ชโลธร ปิยฉัตร/วัทธิกร
พฤหัสบดีที่ 6 เม.ย. 2560 ชาลิสา ประศมา/พัชรกานต์ จิรภัทร ณัฐพล/อัครวุฒิ
ศุกร์ที่ 7 เม.ย. 2560 วรัชกร ณัฐินันท์/พัชรพล จิรวัฒน์ ปิยฉัตร/ประวิทย์
เสาร์ที่ 8 เม.ย. 2560 สุคนธา รุ่งทิวา/พิทยา ธีรพันธุ์ จิรยุพา/ปิยภรณ์
อาทิตย์ที่ 9 เม.ย. 2560 ณัฐพล วรัชกร/ลิขสิทธิ์ ณัฐธิดา ชาลิสา/สวนา
จันทร์ที่ 10 เม.ย. 2560 ปิยฉัตร ณัฐินันท์/วชิราภา รัตนากร ประศมา/ปภาดา
อังคารที่ 11 เม.ย. 2560 จิรยุพา สุคนธา/กรวิภา พิมพ์พิทย์ รุ่งทิวา/กีรภา
พุธที่ 12 เม.ย. 2560 ณัฐพล ชาลิสา/พิทยา สุภาวดี วรัชกร/วรพัฒน์
พฤหัสบดีที่ 13 เม.ย. 2560 รุ่งทิวา ปิยฉัตร/ประภัสสร วัทธิกร ประศมา/ภานุพงศ์
ศุกร์ที่ 14 เม.ย. 2560 ณัฐินันท์ วรัชกร/ชโลธร พัชรกานต์ สุคนธา/อัษฎางค์
เสาร์ที่ 15 เม.ย. 2560 ชาลิสา ณัฐพล/จิรภัทร สุพรรษา จิรยุพา/กีรติ
อาทิตย์ที่ 16 เม.ย. 2560 ประศมา ปิยฉัตร/วชิราภา รัตนากร รุ่งทิวา/ปภาดา
จันทร์ที่ 17 เม.ย. 2560 วรัชกร สุคนธา/อัครวุฒิ ประภัสสร ณัฐินันท์/กอบกาญจน์
อังคารที่ 18 เม.ย. 2560 ชาลิสา ณัฐพล/ชโลธร วัทธิกร จิรยุพา/อัษฎางค์
พุธที่ 19 เม.ย. 2560 ประศมา ปิยฉัตร/ทศพล กีรติ รุ่งทิวา/สุพรรษา
พฤหัสบดีที่ 20 เม.ย. 2560 สุคนธา วรัชกร/รัตนากร วชิราภา ณัฐินันท์/ปภาดา
ศุกร์ที่ 21 เม.ย. 2560 ณัฐพล ประศมา/พัชรกานต์ ภานุพงศ์ ชาลิสา/ประภัสสร
เสาร์ที่ 22 เม.ย. 2560 ปิยฉัตร จิรุยพา/ทศพล ลิขสิทธิ์ สุคนธา/พิทยา
อาทิตย์ที่ 23 เม.ย. 2560 รุ่งทิวา ชาลิสา/ณัฐธิดา กีรภา ประศมา/พัชรพล
จันทร์ที่ 24 เม.ย. 2560 วรัชกร ณัฐพล/อัครวุฒิ กอบกาญจน์ ณัฐินันท์/จิรภัทร
อังคารที่ 25 เม.ย. 2560 ปิยฉัตร จิรยุพา/วัทธิกร อัษฎางค์ สุคนธา/ชโลธร
พุธที่ 26 เม.ย. 2560 ชาลิสา รุ่งทิวา/ธีรพันธุ์ พิชชาภรณ์ ประศมา/ณพร
พฤหัสบดีที่ 27 เม.ย. 2560 ณัฐินันท์ จิรยุพา/ภานุพงศ์ ทศพล ณัฐพล/ลิขสิทธิ์
ศุกร์ที่ 28 เม.ย. 2560 รุ่งทิวา สุคนธา/ปิยภรณ์ พัชรพล ประศมา/สวนา
เสาร์ที่ 29 เม.ย. 2560 ปิยฉัตร จิรยุพา/ทิพาวรรณ สุภาวดี ชาลิสา/สันติชัย
อาทิตย์ที่ 30 เม.ย. 2560 ณัฐินันท์ สุคนธา/จิรวัฒน์ ประวิทย์ วรัชกร/วรพัฒน์
ขึ้นบน
 ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์เดือนกุมภาพันธ์ 2562 
ดูทั้งหมด  
© ใช้กับบราวเซอร์ IE7+, FireFox ,Chome 
INTERNAL MEDICINE MAHARAT NAKHON RATCHASIMA HOSPITAL

ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-235870 แฟกซ์ 044-293044
 
ติดต่อทำเว็บไซด์ E-mail:ifelse05@gmail.com