#
 
 WELCOME TO THE INTERNAL MEDICINE MAHARAT NAKHON RATCHASIMA HOSPITAL 
Antimicrobial Resistance (AMR) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

Antimicrobial Resistance (AMR) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

โดย แพทย์หญิงวิลาวัณย์  ทิพย์มนตรี

LINK ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
  ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลแพทย์ประจำบ้าน
  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
  ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
  กระทรวงสาธารณสุข
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ตารางกิจกรรม
  ห้องภาพ
  รายชื่อแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรม
  Journal review & Interesting case
  เอกสารประกอบการสอนนักศึกษาแพทย์
  เอกสารประกอบการสอน Resident
  โปรแกรม Consult
  เอกสารประกอบการสอน Intern
  คู่มือแพทย์
  แนวทางปฎิบัติต่างๆเกี่ยวกับข้อมูลทางยา
  เวชปฏิบัติหัตถการ skilll ab3 2556
  Antimicrobial Resistance (AMR) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
  หลักสูตรและพันธกิจ
  หน่วยโรคไต
  หน่วยโรคระบบทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤต
© ใช้กับบราวเซอร์ IE7+, FireFox ,Chome 
INTERNAL MEDICINE MAHARAT NAKHON RATCHASIMA HOSPITAL

ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-235870 แฟกซ์ 044-293044
 
ติดต่อทำเว็บไซด์ E-mail:ifelse05@gmail.com