#
 
 WELCOME TO THE INTERNAL MEDICINE MAHARAT NAKHON RATCHASIMA HOSPITAL 

แพทย์หน่วยโรคโรคไต
<<กลับ 
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ
1 นายแพทย์สุชาติ เจนเกรียงไกร
2 นายแพทย์ชวศักดิ์ กนกกันฑพงษ์
3 นายแพทย์นิรุธ สุวรรณ
4 แพทย์หญิงวราภรณ์ เลียวนรเศรษฐ
5 นายแพทย์วทัญญู พาราพิบูลย์
6 แพทย์หญิงลัดดาพร เชยคำแหง
LINK ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
  ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลแพทย์ประจำบ้าน
  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
  ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
  กระทรวงสาธารณสุข
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ตารางกิจกรรม
  ห้องภาพ
  รายชื่อแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรม
  Journal review & Interesting case
  เอกสารประกอบการสอนนักศึกษาแพทย์
  เอกสารประกอบการสอน Resident
  โปรแกรม Consult
  เอกสารประกอบการสอน Intern
  คู่มือแพทย์
  แนวทางปฎิบัติต่างๆเกี่ยวกับข้อมูลทางยา
  เวชปฏิบัติหัตถการ skilll ab3 2556
  Antimicrobial Resistance (AMR) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา


© ใช้กับบราวเซอร์ IE7+, FireFox ,Chome 
INTERNAL MEDICINE MAHARAT NAKHON RATCHASIMA HOSPITAL

ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-235870 แฟกซ์ 044-293044
 
ติดต่อทำเว็บไซด์ E-mail:ifelse05@gmail.com